Er zijn momenten dat ik

Mij voel expanderen

Mijn wezen groeit en waaiert uit door de ruimte

Ik voel mij eindeloos worden

Tegelijkertijd geniet ik van de glooiende golven van mijn rokken

Ontvang ik de klanken van de muziek in mijn lichaam

Stappen mijn voeten als vanzelf rond

Ik ben opgenomen in een door mijzelf geactiveerde energie bron

Het kolkt en kolkt 

Bruist van Leven

En is eindeloos stil

Dit is zo’n heerlijk gevoel

Gedragen voel ik mij

Opgenomen in het geheel

En toch heel bewust van mijn uniek zijn

Van het deeltje dat ik ben

Ik ben in het midden van de 

Tegengestelde krachten 

Die ik waarneem 

Boven beneden

Links rechts

Hard zacht

Donker licht

Stilstand beweging

Plezier en pijn

Het is er allemaal

Ik ben het allemaal

Wel en niet

Adembenemende schoonheid

Opent in mijn hart

Dankbaar ontvangen

Ik creëer